MT20183601

設計米說 #2 – 賭博工程?

賭博工程?

 

當你面對與自己本身工作相類似的範疇裡,自不然會覺得自己是行內人,將每件事都會很有自信地以自己的方法去處理,其實都無可厚非。不過始終一人計短二人計長,聽多一點意見可能會更好…點解我會這樣想?近期有一個生活例子可以分享一下。

近日,有位朋友致電給我問︰「鋒主義會唔會幫客出圖,其他工程一概唔洗跟進。」

我回應︰「係咪你自己的項目?」

朋友︰「唔係呀,係朋友想知,因為新居要裝修。」

我問︰「我地可以幫手出圖呀,但工程果部份會係點做?」

其實我心裡想的是,幫忙出圖並不是大問題,問題是如果工程分開了進行,其實負責跟工程的不會完全理解我們的設計概念及在計設時的一環扣一環的重要性。我擔心完成的藝術品會與原意太大出入,所以才會追問。

朋友︰「依層唔洗擔心,因為果個宜家做依一行,一直做開*大樓野*,佢自己可以跟返工程,只係想搵人做設計同埋出圖。」

*大樓野是指建築工程,關於建築物的施工和內部設施安裝的工程學

聽到後,我繼續追問︰「明白明白,咁佢係會點做呢?會返自己公司的師傅?」

朋友的回覆,令我再擔心一點…「唔係呀,佢諗住自己返大陸試下買料,跟住搵部份曾經用過的師傅黎做,佢想慳錢咁做,諗住做開類似的,唔會有事的。」

聽到這裡,整件事開始有一點眉目,是一位從事建築工程項目管理的朋友,對於室內設計及裝修工程項目,期望以較少的資金為新居進行室內設計工程。但要理解建築工程同設計裝修工程是兩個截然不同的行業來的。

我完全理解節省金錢的重要性,可是以這種跨界別的形式是十分具挑戰性,一來新業主未試過跟進室內設計及裝修工程項目;二來師傅也只是曾經用過,對現時工程的質素也不清楚,太多的未知元素結合一絲賭博的味道。再者,花上自己的時間去處理一項不是太熟悉的工程,要知道時間是一個很高價值的成本。

所以我最後建議了朋友,不如給我機會聯絡那位新業主,讓我慢慢分析不同做法的利與弊。

家居的裝修真的不應該輕率了事,需要考慮清楚。因為家居使用的年期較長,以及需要每天面對著。如果這次「手風不順」,賭注也未免太大了吧…

 

小編 米