fbpx
設計米說 #2 – 賭博工程?

賭博工程?

當你面對與自己本身工作相類似的範疇裡,自不然會覺得自己是行內人,將每件事都會很有自信地以自己的方法去處理,其實都無可厚非。不過始終一人計短二人計長,聽多一點意見可能會更好…點解我會這樣想?近期有一個生活例子可以分享一下。

近日,有位朋友致電給我問︰「鋒主義會唔會幫客出圖,其他工程一概唔洗跟進。」

我回應︰「係咪你自己的項目?」

朋友︰「唔係呀,係朋友想知,因為新居要裝修。」

我問︰「我地可以幫手出圖呀,但工程果部份會係點做?」

其實我心裡想的是,幫忙出圖並不是大問題,問題是如果工程分開了進行,其實負責跟工程的不會完全理解我們的設計概念及在計設時的一環扣一環的重要性。我擔心完成的藝術品會與原意太大出入,所以才會追問。

朋友︰「依層唔洗擔心,因為果個宜家做依一行,一直做開*大樓野*,佢自己可以跟返工程,只係想搵人做設計同埋出圖。」

*大樓野是指建築工程,關於建築物的施工和內部設施安裝的工程學

聽到後,我繼續追問︰「明白明白,咁佢係會點做呢?會返自己公司的師傅?」

朋友的回覆,令我再擔心一點…「唔係呀,佢諗住自己返大陸試下買料,跟住搵部份曾經用過的師傅黎做,佢想慳錢咁做,諗住做開類似的,唔會有事的。」

聽到這裡,整件事開始有一點眉目,是一位從事建築工程項目管理的朋友,對於工程項目,期望以較少的資金為新居進行工程。但要理解建築工程同設計工程是兩個截然不同的行業來的。

我完全理解節省金錢的重要性,可是以這種跨界別的形式是十分具挑戰性,一來新業主未試過跟進設計及工程項目;二來師傅也只是曾經用過,對現時工程的質素也不清楚,太多的未知元素結合一絲賭博的味道。再者,花上自己的時間去處理一項不是太熟悉的工程,要知道時間是一個很高價值的成本。

所以我最後建議了朋友,不如給我機會聯絡那位新業主,讓我慢慢分析不同做法的利與弊。

家居工程真的不應該輕率了事,需要考慮清楚。因為家居使用的年期較長,以及需要每天面對著。如果這次「手風不順」,賭注也未免太大了吧…

小編 米

相關文章

三大裝修報價單的類型

三大裝修報價單的類型

[裝修準備] 報價單不但記錄了工程細節內容及價錢,亦是顧客及設計公司的合同,當雙方簽署後即代表同意履行報價單。但明明同一項工程,為甚麼不同公司會交出大相逕庭的報價單?其實報價單無特定格式及內容,設計公司通常會根據內部的慣常程序、工程內容及報價單準備時間來準備,但同時亦會考慮報價單是否能夠吸引顧客。 香港市面上的報價單一般可分為三類: 1. 超簡易報價單...

9個做生意最易失預算的商業工程費用

9個做生意最易失預算的商業工程費用

[商業工程教學] 商業工程包括辦公室、商舖、樓上舖、餐廳等的工程。商業工程的目標是在管理及宣傳上最大化利潤,所以需要切合品牌,有別於家居以放鬆、切合喜愛為主。所以,處理商業與家居工程的思維相異。...

四個學校裝修必定要注意的細節

四個學校裝修必定要注意的細節

[學校裝修教學] 為了改善學生學習環境,不少歷史悠久的學校都會進行校舍改善工程,翻新學校設計,以更貼合現代全人教育的需要。但學校工程中亦有不少注意事項。 學校工程時間 校舍改善工程需要較多時間,學校一般會選擇在較長的假期進行工程,例如復活節、聖誕節,暑假等,以免阻礙日常教育工作,但長假期間,如果學校活動與工期相撞,不但打擾到學生和教職員,也妨礙工程進度。所以,進行學校工程前,校方和工程公司必須有一個明確工期,不但包括何時開始和結束、總工程日數、每星期工程日數等,如有需要,更需定明何日何時不可進行工程。 2. 學校裝修預算...